Σωκράτης Γκιόλιας Επικοινωνία
Επειδή ο Σωκράτης Γκιόλιας αντιμετώπισε τη Δημοσιογραφία ως λειτούργημα, ακόμα και σε αυτή τη σελίδα μνήμης, θα αναπαράγονται αυτοματοποιημένα και χωρίς σχολιασμό οι τρέχουσες καθημερινές ειδήσεις προς τιμήν του.